Institut for Kommunikation og Psykologi

Børn på Danmarks Tekniske Museum, som prøver at tegne med en robotarm

Kan mennesker få det bedre af at tegne sammen med en robot?

Robotter kan ikke i sig selv forbedre sundhed og velvære hos mennesker. Men det kan robotter, der understøtter fællesskab, samarbejde og kreativitet. Med hjælp fra personer med angst, stress eller depression er forskere fra Aalborg Universitet i gang med at udvikle robotternes sociale evner med afsæt i kunstneriske aktiviteter.

Foto: Kan mennesker få det bedre af at tegne sammen med en robot? Her er det børn på Danmarks Tekniske Museum, som prøver at tegne med en robotarm.

Forskning har vist, at mennesker med stress, angst eller depression får det bedre, når de deltager i kunstneriske eller kulturelle aktiviteter. Dette er blandt andet dokumenteret gennem Aalborg Kommunes program, Kulturvitaminer, der er et kursus for mennesker, der er ramt mentalt. I Kulturvitaminer er det kulturoplevelser som musik, teater, litteratur og kunst, som kan være med til at lindre.

Spørgsmålet er, om den samme gruppe af mennesker kan få det bedre af at deltage i tegneaktiviteter sammen med en robot? Det undersøger lektor Elizabeth Jochum nu sammen med andre forskere fra Aalborg Universitet i forskningsprojektet HEART, der gennemføres i samarbejde med Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS).

Se en video om HEART-projektet:

Elizabeth Jochum, der er forsker med speciale i kunst og robotter og leder af projektet, siger:

- Man kan ikke kurere mentale problemer med robotter. Vi har altså ikke forsøgt at bevise, at mennesker bliver bedre af at arbejde med robotter - det er programmer som kulturvitaminer, der gør det. Men robotter kan sætte gang i nye måder at lave kunst, og de kan være med til at understøtte samvær, samarbejde og kreativitet. Og de er geniale konversationsstartere.                                                    

I projektet har forskerne et tæt samarbejde med den professionelle kunstner, Valeria Rizzo. Rizzos rolle i projektet er i samarbejde med ingeniørerne at gøre robotten mere kunstnerisk. Deltagerne i Kulturvitaminer følger maleworkshops i Rizzos studie og kan derefter trække på disse erfaringer på tegneworkshops med robotten.

- Når vi kigger på robotterne i mere naturlige omgivelser end et laboratorium, får vi værdifuld information om, hvordan mennesker og robotter interagerer for eksempel i forhold til turtagning i samtalen. På den måde kan vi forbedre robotterne og gøre dem mere interaktive ud fra den feedback, vi får, siger Elizabeth Jochum.

Tegneworkshop

 

Robot-tegnearmen

Tegnearmen har været brugt før. I en anden undersøgelse installerede Elizabeth Jochum sammen med et internationalt forskerteam robotarmen på et australsk hospital. Her blev den programmeret, så den kunne tegne portrætter som et tilbud til patienter, der var under genoptræning på hospitalet. Da patienterne blev spurgt om, hvad de syntes om oplevelsen, viste det sig, at alle, der deltog i eksperimentet, fik et positivt udbytte, blandt andet fordi oplevelsen satte gang i snakken med andre, var sjov og gav noget at lave under hospitalsopholdet.

Elizabeth Jochum mener, at det er vigtigt, at humanistiske forskere som hende selv er med til at udvikle robotterne. Hun siger:

- Vi kan ikke lade ingeniørerne alene om at udvikle robotter, for de tager ikke menneskerne i betragtning. Vi er nødt til at arbejde sammen på tværs af fakulteter. Det er i tværdisciplinære samarbejder, at de største opfindelser sker.

Det er Elizabeth Jochums ønske at få kunstneriske robotter ud i mange flere sammenhænge. Ofte er robotter på museer for eksempel gemt bag glas, men forskerne har allerede sat tegnerobotten i gang med helt nye opgaver. F.eks. programmerede forskerne robotten, så den kunne omsætte en dansers bevægelser til en tegning. Ved en anden lejlighed samarbejde HEART-teamet med Danmarks Tekniske Museum om en interaktiv udstilling, hvor børn og familier fik lov at prøve at tegne med robotten. Forskerne havde udviklet et brugerinterface, så museets medarbejdere ikke behøver at være programmører for at bruge robotten. Det er dermed blevet meget nemmere at inddrage robotten i interaktive udstillinger.

Yderligere information:

Kontakt:

Elizabeth Jochum, tlf.: 9940 7390, e-mail: jochum@hum.aau.dk