Institut for Kommunikation og Psykologi

Inspiration til nyt undervisningsformat: Studerende skrev Wikipedia-artikler på deres kursus

Inspiration til nyt undervisningsformat: Studerende skrev Wikipedia-artikler på deres kursus

Et hold af studerende fik dette efterår til opgave at skrive artikler til Wikipedia som led i deres kursus i kognitionspsykologi. Teksterne blev fagfællebedømt af medstuderende med feedback fra kursets to undervisere, inden de blev uploadet til Wikipedia. Lektor Thomas Alrik Sørensen, der fik idéen, synes, at undervisningsformatet har været en succes, og giver hermed idéen videre.

Thomas Alrik Sørensen fra Institut for Kommunikation og Psykologi fandt med inspiration fra amerikanske forskere på at lade sine 3. studerende udarbejde Wikipedia-artikler under deres kursus i kognitionspsykologi på uddannelsen i produkt- og designpsykologi. Han siger:

- Det har været lidt af et eksperiment, men det er faldet rigtig godt ud. Inden, vi gik i gang, lå der ikke megen information om emnet på den danske Wikipedia, så noget af det, vi har haft fokus på, har været at få oversat bl.a. fagtermerne til dansk. De studerende har i løbet af kurset bidraget med i alt 12 poster, så det er en ret markant opdatering. Jeg synes, det er en god måde at sætte de studerendes ressourcer i spil, i stedet for at studenteropgaverne samler støv i et arkiv. De studerende har lavet et virkelig godt produkt, og der har været en stor velvilje hos de studerende til at være med i eksperimentet.

Thomas Alrik Sørensen mener, at dette undervisningsformat spiller ret godt sammen med AAU’s værdisæt om ”viden for verden”, fordi de studerende her bidrager med noget, alle kan bruge. Underviseren har ikke haft betænkeligheder ved at anvende et medie som Wikipedia. Thomas Alrik Sørensen siger:

- Jeg har ikke tænkt det som et problem, fordi det ikke er et kommercielt medie. Wikipedia tilbyder en god information, som for det meste er ret seriøs. Wikipedia har en brugerdrevet review-proces og vurderer løbende, om en artikel er ordentligt underbygget. Jeg synes faktisk, at Wikipedia er blevet en langt bedre ressource end man frygtede ved opstarten af mediet, og det, at vi har universitetsstuderende til at bidrage, betyder forhåbentligt, at kvaliteten bliver højnet.

De studerende har valgt emner, personer eller cases indenfor pensum

Konkret er arbejdet foregået ved, at de to undervisere, Thomas Alrik Sørensen og Nik Kharlamov, har gennemgået pensum. Sideløbende har de studerende arbejdet i grupper, hvor hver gruppe fik til opgave at vælge tre emner. De kunne vælge, om deres artikler skulle omhandle et emne, en central person eller en specifik case. De måtte også finde en eksisterende post og opdatere den. Underviserne sørgede for, at grupperne ikke arbejdede med de samme ting.

Dernæst præsenterede grupperne deres tekster for resten af holdet, og de øvrige studerende gav feedback. Til sidst kom underviserne på banen med deres kritik. Grupperne kunne derefter vælge, hvordan de ville indarbejde de input, de havde fået fra medstuderende og undervisere, og til sidst uploade deres artikel. Thomas Alrik Sørensen pointerer, at det er de studerendes eget bidrag:

- Der er nogle ting jeg måske ville have prioriteret anderledes, men vi har som undervisere ikke redigeret teksterne. Wikipedia er jo netop et brugerdrevet leksikon, og de studerende har lavet en række supergode bidrag, som fortsat udvikles på platformen.

På kurset næste år kan det nye hold studerende tage fat på andre emner eller redigere og udbygge de artikler, som dette års studerende har uploadet.

Her kan du se et eksempel på en artikel i Wikipedia som er udarbejdet af studerende: Korttidshukommelse på Wikipedia

Her kan du læse om uddannelsen i Produkt- og designpsykologi

For yderligere information kontakt Thomas Alrik Sørensen, tlf. 9940 7255 eller e-mail alrik@hum.aau.dk