Forskerhold skal udvikle metoder til at evaluere åben forskning

Forskerhold skal udvikle metoder til at evaluere åben forskning

Der er i dag større krav til, at både forskningen og dens resultater er tilgængelige for alle. Men det har samtidig skabt behov for nye måder at måle og veje forskningen på. I et nyt projekt vil et dansk forskerhold udvikle redskaber, der i fremtiden kan følge forskningens udvikling og dens gennemslagskraft i samfundet.

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek har bevilget 5,5 millioner kroner i støtte til det nye forskningsprojekt OPERA (OPEn Research Analytics). OPERA skal levere indsigt, erfaringer, kompetencer og analytiske redskaber, der indfanger centrale aspekter ved forskningspublicering, forskningssamarbejde, forskningsnetværk og forskningskommunikation på tværs af videnskabelige hovedområder. Projektet vil sikre, at biblioteker og forskningsanalyseenheder i højere grad kan gøre sig gældende som professionelle og kompetente samarbejdspartnere for ledelser og administration på universiteterne.

I OPERA indgår en række centrale danske forskere fra DTU, AAU, KU, AU og Det Kongelige Bibliotek samt internationale samarbejdspartnere inden for forskningsevaluering. Professor mso David Budtz Pedersen fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet deltager i projektet for AAU , og er ikke i tvivl om, at forskningsanalyser er afgørende for at kunne planlægge god forskning og effektfuld innovation i fremtiden.

- Traditionelt er det lukkede databaser og kommercielle leverandører, der har dannet udgangspunkt for scientometriske analyser, men de klassiske målemetoder bliver udfordret af ønsket om Open Science og af de mange nye analytiske redskaber, der spirer frem som følge af digitalisering og algoritmeudvikling, fx i form af datavisualisering.

Fakta

Projekttitel: OPERA (OPEn Research Analytics).

Bevillingsgiver: Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEFF).

Bevillingsramme: 5,5 millioner kr.

Forskningsprojektet er blevet til i samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (Kontoret for Forskningsanalyser), Aalborg Universitet (Humanomics Research Centre og Universitetsbiblioteket), Det Kongelige Bibliotek (Københavns Universitet/Aarhus Universitet). OPERA er endvidere forbundet med det banebrydende arbejde om visualisering af forskningsanalyser og Open Science, der udføres ved Cornell University, CWTS Leiden University og Technical University of Delft, ligesom projektet har deltagelse fra forskellige industrielle partnere som Clarivate Analytics, Digital Science og Impactstory.

Fra Aalborg Universitet deltager professor mso David Budtz Pedersen, professor Birger Larsen, professor Marianne Lykke og postdoc Rolf Hvidtfeldt fra Institut for Kommunikation og Psykologi.

For flere oplysninger kontakt:

Professor mso David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet
E-mail: davidp@hum.aau.dk, telefon: +45 3029 2974

Projektleder, Head of Research Analytics Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Universitet
E-mail: mosa@dtu.dk, Telefon: +45 2040 2074