AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Glade kvinder, der synger

Borgere synger sig til større livsglæde på bibliotekerne

Nordjysk Center for Kultur og Sundhed på Aalborg Universitet har undersøgt et nyt koncept, hvor bibliotekarer står for at igangsætte musikalske aktiviteter for grupper af borgere. Deltagerne er begejstrede for guidet fællessang, og bibliotekarerne føler sig klædt på til opgaven, konkluderer rapporten.

Foto fra Guidet fællessang - En manual. Fotograf: Heiður Erla

Guidet fællessang er en aktivitet, der kombinerer fællessang med samtale om fx sangteksterne eller den historiske kontekst for sangen. Aktiviteten sættes i gang af en bibliotekar, der forinden har deltaget i en workshop om metoden. Konceptet har været afprøvet med over 30 deltagere i tre kommuner og erfaringerne er positive.

Ifølge rapporten, som er udarbejdet af Stine Lindahl Jacobsen og Anita Jensen fra Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS), har formålet med at igangsætte denne nye type aktivitet været at finde nye veje for musikformidlingen på biblioteket, som kan være involverende, fællesskabende og samtidig skaber livskvalitet og trivsel for deltagerne. I evalueringen af konceptet har NOCKS spurgt til bibliotekarernes og deltagernes oplevelse af konceptet og til deltagernes trivsel før og efter deltagelse i den guidede fællessang. Stine Lindahl Jacobsen siger:

- Vores undersøgelse viser, at guidet fællessang i det eksisterende format er velfungerede. Bibliotekarerne følte sig klædt på til opgaven og de udviklede sig i takt med forløbet. Deltagerne var begejstrede for fremgangsmåden. De kvantitative data omkring deltagernes trivsel er lovende, men de er for beskedne til, at der kan drages konklusion endnu.

Rapporten konkluderer derfor også, at det kan give mening at måle på trivsel, men at det kræver flere deltagere og en indsats over længere tid.

Fakta

  • Det er bibliotekaren, der udvælger sange og sammensætter et program med samtale- og sangøvelser. Fællessangen kan fungere både med eller uden akkompagnement af instrument.
  • Projektet Fællessang+ er udført på Viborg Bibliotekerne, Randers Bibliotek og Horsens Bibliotekerne.
  • På baggrund af erfaringerne er udarbejdet en manual for konceptet, som kan bruges af bibliotekarer i hele landet. Hent manualen og læs mere om Guidet fællessang her.
  • Nordjysk Center for Kultur og Sundhed har stået for evaluering af konceptet. Hent evalueringsrapporten her.

For yderligere information kontakt

Lektor Stine Lindahl Jacobsen, 9940 9103, slj@hum.aau.dk 
Kommunikationsmedarbejder Susanne Togeby, 9940 9059, susannet@hum.aau.dk