AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_vg

Sundhedskommunikation

Sundhedskommunikation illustreret ved et nærbillede af en kvinde, der bider af et æble

Vidensgruppen Sundhedskommunikation arbejder med aktuelle sundhedskommunikative problemstillinger og temaer. Sundhedskommunikation forstås bredt som kommunikation om sundhed, omsorg, sygdom, behandling og pleje. Sundhedskommunikationen udspiller sig i relation til institutioner, organisationer og arbejdspladser der har sundhedsydelser som deres kerneopgave (fx sygehuse og lægepraksisser), men finder også sted i andre private og offentlige sammenhænge hvor sundhed, sygdom, behandling, forebyggelse osv. tematiseres. Leder af Sundhedskommunikation: Anders Horsbøl.

Sundhedskommunikation

Institut for Kommunikation og Psykologi
Alle vidensgrupper og forskningscentre