AAU logo

vis_vg

Sundhedskommunikation

Sundhedskommunikation

Vidensgruppen Sundhedskommunikation arbejder med aktuelle sundhedskommunikative problemstillinger og temaer. Sundhedskommunikation forstås bredt som kommunikation om sundhed, omsorg, sygdom, behandling og pleje. Sundhedskommunikationen udspiller sig i relation til institutioner, organisationer og arbejdspladser der har sundhedsydelser som deres kerneopgave (fx sygehuse og lægepraksisser), men finder også sted i andre private og offentlige sammenhænge hvor sundhed, sygdom, behandling, forebyggelse osv. tematiseres. Leder af Sundhedskommunikation: Anders Horsbøl.

Sundhedskommunikation

Institut for Kommunikation og Psykologi
Alle vidensgrupper og forskningscentre