Institut for Kommunikation og Psykologi

Vidensgrupper på Institut for Kommunikation og Psykologi

Naturlige og formelle sprog - Aalborg

Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog illustreret ved et træ med forgreninger

Vidensgruppens formål er at udforske en række aspekter vedrørende sprog og kommunikation i udvalgte sammenhænge – ofte med inddragelse af formalisering og forskellige former for computermediering og digitalisering. Centralt i arbejdet står interesserne for sproglæring, kategorisering, meningsdannelse, formalisering, filosofisk logik, argumentationsteori samt computerstøttede studier af tekstcorpora. Leder af naturlige og formelle sprog er Peter Øhrstrøm.

 

Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog

Alle vidensgrupper og forskningscentre