Institut for Kommunikation og Psykologi

Vidensgrupper på Institut for Kommunikation og Psykologi

Musikterapi - Aalborg

 Musikterapi illustreret ved to kvinder der spiller musik sammen, mens de har øjenkontakt

Vidensgruppen i Musikterapi samler forskere der har fokus på terapeutisk anvendelse af musik med henblik på forebyggelse, behandling, genoptræning og undervisning. Endvidere varetages undervisning på den 5årige kandidatuddannelse i musikterapi, vejledning på Forskerprogrammet i Musikterapi, klinisk musikterapiudøvelse på Musikterapiklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus, projektsamarbejde med offentlige institutioner og virksomheder, netværkssamarbejde med praktikere og aftagere samt en bred vidensformidling. Leder er Vidensgruppen er Stine Lindahl Jacobsen .

Vidensgruppen i Musikterapi

Alle vidensgrupper og forskningscentre