Institut for Kommunikation og Psykologi

Vidensgrupper på Institut for Kommunikation og Psykologi

Mattering: Centre for Discourse & Practice - Aalborg

Mattering: Centre for Discourse & Practice illustreret ved papirstykker foldet om tørresnore

Mattering udforsker diskursanalytiske og materielle tilgange til mediering og meningsdannelse i sociale praksisser. En central opgave for vidensgruppen er at udvikle metoder til at forstå, analysere, kritisere og påvirke praksisser inden for forskellige samfundsmæssige områder. Denne metodeudvikling vil ske i forbindelse med næranalyser af konkrete tekster, interaktioner og praksisser. Leder af Mattering er Pirkko Raudaskoski.

Mattering: Centre for Discourse & Practice

Alle vidensgrupper og forskningscentre