AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_vg

Klimakommunikation og Bæredygtighed

Forskergruppen  Klimakommunikation og Bæredygtighed: Borgerinvolvering og Brugerinvolvering illustreret ved en humlebi i en blomst

Forskergruppen beskæftiger sig med centrale udfordringer og dilemmaer i bæredygtig digital forvaltning og omstilling til grøn energi. Omdrejningspunktet er balancering af tekniske, politiske og læringsmæssige aspekter af omstilling, i såvel lokalt som globalt perspektiv.

Klimakommunikation og bæredygtighed

Institut for Kommunikation og Psykologi
Alle vidensgrupper og forskningscentre