AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_vg

Kaj Munk Forskningscentret

Kaj Munk Forskningscentret illustreret ved billede af Kaj Munk ved sit skrivebord

Kaj Munk Forskningscentret forsker i Kaj Munks forfatterskab og hans samtid og formidler viden herom via bøger, artikler, foredrag og seminarer. Centret har digitaliseret og annoteret Kaj Munks samlede dramatiske værker og samtlige tilgængelige prædikener. Forskere har mulighed for at blive en del af Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk Studier, som er en online platform til forskning og kommentering af Kaj Munks værker. Centret arbejder fortsat med digitaliseringen af Kaj Munks forfatterskab. Ledere af  Kaj Munk Forskningscentret: Søren Dosenrode og Peter Øhrstrøm.

Kaj Munk Forskningscentret

Institut for Kommunikation og Psykologi
Alle vidensgrupper og forskningscentre