AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_vg

Communication Dynamics (CODY) - København

Communication Dynamics (CODY) skrevet med røde bogstaver på sort baggrund med grå kasser

Gruppen Communications Dynamics samler forskere, der forholder sig kommunikations- og medieanalytisk til det nybrud, der er sket indenfor kommunikationsfeltet som resultat af nye medieteknologier og den digitale æra – det være sig æstetisk, politisk eller organisatorisk. Fælles er en dynamisk og dialogisk forståelse af kommunikation og medier. Leder af CODY er Gorm Larsen. 

Communication Dynamics

Institut for Kommunikation og Psykologi
Alle vidensgrupper og forskningscentre