Institut for Kommunikation og Psykologi

Vidensgrupper på Institut for Kommunikation og Psykologi

Communication Dynamics (CODY) - København

Communication Dynamics (CODY) skrevet med røde bogstaver på sort baggrund med grå kasser

Gruppen Communications Dynamics samler forskere, der forholder sig kommunikations- og medieanalytisk til det nybrud, der er sket indenfor kommunikationsfeltet som resultat af nye medieteknologier og den digitale æra – det være sig æstetisk, politisk eller organisatorisk. Fælles er en dynamisk og dialogisk forståelse af kommunikation og medier. Leder af CODY er Gorm Larsen. 

Communication Dynamics

Alle vidensgrupper og forskningscentre