AAU logo

vis_vg

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) - Aalborg

Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) illustreret ved neuroner i hjernen

CCN forsker eksperimentalt indenfor en række felter som perception og opmærksomhed, følelser, kropsbevidsthed, eksekutive funktioner, visuel hukommelse og bevidsthed. Forskningen er rettet mod både raske deltagere og patienter med forskellige neuropsykologiske lidelser. Leder af CNN er Thomas Alrik Sørensen.

Centre for Cognitive Neuroscience

Institut for Kommunikation og Psykologi
Alle vidensgrupper og forskningscentre