AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_vg

Center for Linguistics (CFL)

Center for Linguistics illustreret ved hunden Chomsky

CfLs hovedfokus ligger på formel lingvistik og sprogtypologi. Der arbejdes specifikt med datalingvistik, eksperimentel og kvantitativ lingvistik, kognitiv lingvistik og sprogtilegnelse (sprogindlæring og sprogundervisning), afrikanske (nilo-sahariske) sprog, lingvistik og diskurs samt stilistik og poetik. Men CfL har også interesser indenfor historisk lingvistik og sprogforandring. Leder af CfL: Hans Götzsche.

Center for Linguistics

Institut for Kommunikation og Psykologi
Alle vidensgrupper og forskningscentre