Institut for Kommunikation og Psykologi

Vidensgrupper på Institut for Kommunikation og Psykologi

Center for Kulturpsykologi

Centre for Cultural Psychology illustreret ved en række bøger om kulturpsykologi

Center for kulturpsykologi har fokus på forskning i de forskellige dynamiske relationer, der eksisterer mellem kulturelle, sociale og naturlige sammenhænge og den menneskelige psykologi. Kulturpsykologien fokuserer derfor på den gensidige indvirkning mellem menneskelig psykologi og samfund. Kulturpsykologien undersøger dette ved at se på, hvordan kultur, kommunikation og psykologi er vævet ind i hinanden. Leder af Center for Kulturpsykologi: Jaan Valsiner. 

Center for Kulturpsykologi

Alle vidensgrupper og forskningscentre