AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_vg

Center for Kulturpsykologi

Centre for Cultural Psychology illustreret ved en række bøger om kulturpsykologi

Center for Kulturpsykologi er et forskningscenter, der udforsker kulturpsykologien gennem fire områder: kulturpsykologi og æstetik i bylivet; kreative processer i hverdagslivets sociale praksisser; indgriben i den globaliserende verden og erkendelsesteori indenfor samfundsvidenskaberne. Centret er hovedsæde for det det internationale forskningsnetværk "Kitchen Seminars". Leder af Center for Kulturpsykologi: Jaan Valsiner. 

Center for Kulturpsykologi

Institut for Kommunikation og Psykologi
Alle vidensgrupper og forskningscentre