Institut for Kommunikation og Psykologi

Vidensgrupper på Institut for Kommunikation og Psykologi

CENTER FOR DIALOG OG ORGANISATION (CDO) - Aalborg

Center for Dialog og Organisation (CDO) illustret ved hænder, der former et hus på en lysegrøn baggrund

CDO beskæftiger sig med professionelle samtaler og innovative processer i organisationer. Samtalen ses som indgang til teoretisk og analytisk forståelse af mellemmenneskelige relationer og som et redskab til intervention og innovation i organisationer. Leder af CDO er Helle Alrø.

Center for Dialog og Organisation

Alle vidensgrupper og forskningscentre