AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_vg

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science (CeDAPS) - Aalborg

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science symboliseret ved en kløverblomst i græsmark

CeDAPS forsker tværfagligt og evidensbaseret i almenpsykologi samt atypisk udvikling, psykisk sårbarhed med et livslangt perspektiv. Formålet med CeDAPS’ forskning er at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering. Konstitueret leder af CeDAPS er Kristine Jensen de López.

Center for Developmental & Applied Pscyhological Science

 

Alle vidensgrupper og forskningscentre