AAU logo

vis_vg

Center for Computermedieret Erkendelse (CE) - Aalborg

Center for Computermedieret Erkendelse (CE)


CE har fokus på forståelse gennem teknologi. Computermedieret erkendelse henter viden fra forskning indenfor tid, logik, etik, narration og interaktion. Leder af CE er Peter Øhrstrøm.

Center for Computermedieret Erkendelse