Om musikterapi

Musikterapiens virkefelt spænder vidt. På specialområdet anvendes musikken f.eks. til at vække social interesse hos børn med autisme, i samspilsramte familier kan musikken anvendes til at få familiemedlemmerne til at dele følelser med hinanden, i psykiatrien kan aktiv musiceren være vejen ud af psykisk isolation, med mennesker med demens sange give fællesskabsfølelse, og med døende kan musikken give smertelindring og samhørighed med pårørende. Som regel samarbejder musikterapeuter med faggrupper som læger, psykologer og specialpædagoger om den terapeutiske behandling.

Kandidatuddannelse i musikterapi på Aalborg Universitet blev oprettet i 1982 og er den eneste af sin slags i Danmark. Uddannelsens mål er at give de studerende et så bredt og grundigt kendskab som muligt til de forskellige områder af musikterapien, dvs. musikterapi inden for psykoterapeutiske arbejdsområder, inden for medicinske områder og inden for specialpædagogiske områder. Det bærende teoretiske forståelsesgrundlag er psykodynamisk, kommunikationsteoretisk og læringsteoretisk.

Musikterapiforskningen på Aalborg Universitet er centreret omkring den internationale forskerskole, oprettet 1996, samt forskningsklinikken, oprettet i 1994 i et samarbejde mellem universitetet og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Forskningen udfolder sig især inden for følgende områder:

  • Voksenpsykiatri
  • Børn uden sprog/med forsinket eller afvigende kommunikativ udvikling
  • Assessmentmetoder og evidensbaseret praksis
  • Demens og Alzheimer
  • Somatisk behandling (cancer, hjertesygdomme, stress) og rehabilitering
  • Palliativ behandling og hospicepleje

Musikterapiens historie

I Danmark har musikterapi eksisteret som fagligt begreb og klinisk praksis i over 50 år. Historien kan beskrives kort i tre hovedfaser: