AAU logo

medlemmer

Kernemedlemmer

I 2012 blev Mark Grimshaw udpeget som Obelprofessor i Musik. Mark har en baggrund i musik og musikteknologi, og hans vigtigste forskningsområder i dag er lyd i computerspil og lignende virtuelle miljøer samt perception af lyd i almindelighed. Han har udgivet flere publikationer på tværs af fag så forskellige som lyd, biofeedback i computerspil, virtualitet, Uncanny Valley og IT-systemer og skriver også  gratis, open source-software til virtuelle forskningsmiljøer (WIKINDX). Hans bøger omfatter antologierne Game Sound Technology & Player Interaction (IGI Global 2011) og The Oxford Handbook of Virtuality (Oxford University Press 2014) og en monografi med titlen Sonic Virtuality (Oxford University Press 2015) med Tom Garner som medforfatter. En to-binds antologi, The Oxford Handbook of Sound & Imagination, som redigeres i samarbejde med kollegerne Mads Walther-Hansen og Martin Knakkergaard, er planlagt til udgivelse på Oxford University Press i 2018.

Martin Knakkergaard har været ansat ved musikuddannelsen på Aalborg Universitet siden 1993. Han blev kandidat i musikvidenskab midt i 80’erne og udarbejdede sin ph.d. i musikteknologi i 1992. Op gennem 90erne holdt han flere kurser for det Danske Undervisningsministerium inden for musikteknologi, musikvidenskab samt lyd og musik i moderne medier. I dag er hans forskningsfokus primært inden for musikteknologiens og lydproduktionens indflydelse på æstetikken i moderne musik og lyddesign. Han er også optaget af samspillet mellem grundlæggende teknologier og musikalske diskurser. Martin er hovedredaktør af det danske musikleksikon, Gads Musikleksikon, og han har publiceret en række artikler inden for musik, medier og teknologi. Martin er desuden hovedredaktør af Dansk Musikvidenskab Online. Han har desuden været leder af musikuddanelsen ved Aalborg Universitet siden 2007.

Justin Christensen

Justin Christensen er postdoc-forsker, som tidligere har opnået ph.d.-graden i musikkomposition i Storbritannien med Michael Finnissy, har eksaminer i musikkomposition fra Koninklijk konservatoriet i Holland og eksaminer i musikkomposition og trompetoptræden fra McGIll Universitetet i Canada. Ved at kombinere sine forskningsinteresser i musikpsykologi, kritisk teori, receptionsteori (med vægt på psyko-akustisk forskning relateret til lytterperception og -kognition) og informationsteori vil Justins postdoc-forskning fokusere på entrainments betydning som del af en immersiv event.

Mads er ph.d. i musikvidenskab fra Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet med afhandlingen ’The Perception of Sounds in Phonographic Space’. I sin stilling på AAU vil han undersøge forholdet mellem den måde lydteknikere og musikproducere italesætter optaget lyd, og den effekt lydredigering og optageteknikker har på lytterens oplevelse. Denne undersøgelse vil bl.a. bestå af feltobservationer og lytteforsøg.

Hans-Peter Gasselseder

Hans-Peter har studeret og undervist i Psykologi (Mag. Rer. Nat.), Kommunikationsvidenskab og Musikvidenskab / Dansevidenskab på Salzburg Universitet i Østrig. Han har specialiseret sig som komponist og virtuel medieorkestrator og blandt andre erhverv i mediebranchen har han arbejdet professionelt som reklameproducer. Hans-Peters ph.d. vil fokusere på empirisk at undersøge, hvilken rolle dynamisk musik spiller i fremkomsten af immersive oplevelser indenfor narrative videospil. Projektet vil - foruden at dække spørgsmål om ludonarrativ dissonans og emotionel regulering - også undersøge kontekstuelle referencer til strukturelle og ekspressive funktioner i musikken i henhold til de krav, som gameplayet sætter som som funktion af spilleregenskaber.

Maria Kallionpää tog sin ph.d. i komposition i 2015 (University of Oxford) og er uddannet fra Det Kongelige Musikkonservatorium (2009) og Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (2010). Hun vandt førstepræmien ved OUPHIL composition competition i 2013. Kallionpää arbejder som post.doc på Aalborg Universitet. Hendes projekt fokuserer på at designe en musikgenerator, der bruger gamification som kompositionsteknik. Som vinder af ’Fabbrica’ Program of Opera di Roma komponerer Kallionpää i øjeblikket en opera. Hun er også i gang med at komponere den første nordiske marionetopera i fuld længde med premiere i 2018. Hun er prisvinder af ’Académie de France à Rome’ (2016).

Kristine er cand.mag. i musikvidenskab og antropologi og har en ph.d. fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Hendes forskning kredser om det antropologiske studie af musik, politik og identitet, med et primært fokus på diskussioner af musikalsk affekt, agens og repræsentation i forhold til migration og medborgerskab. Hun har udført længerevarende feltforskning i Tyrkiet, omhandlende politiske og politiserede, primært kurdiske, musikeres erfaring med censur, og blandt synlige minoritetsartister i den dansksprogede rapscene, hvor hun fokuserede på emner som medborgerskab, kosmopolitisme og erfaret andethed. Derudover har hun, med udgangspunkt i stemmens antropologi, arbejdet med DR’s broadcasting af ikke-vestlig musik og ’verdensmusik’ fra 1960’erne og frem. Pt. arbejder hun på et pædagogisk-antropologisk projekt om formel og uformel hiphopundervisning af unge i Danmark.

Jon Weinel er musikteknolog, oprindeligt fra Dorset (UK), hvis hovedekspertise ligger indenfor elektronisk musik og audiovisuelle medier. I 2012 afsluttede han sin AHRC-finansierede ph.d. i musik på Keele University om brugen af ​​forskellige bevidsthedstilstande som grundlag for at komponere elektroakustisk musik. Nu arbejder han indenfor sammenhængen mellem ​​lyd, psykedelisk kultur og immersive computerteknologier. Hans kreative projekter har været præsenteret på en lang række internationale festivaler, mens han har publiceret i bøger, tidsskrifter og konferenceproceedings.

Dr. Weinel har haft akademiske stillinger på Keele University, Manchester Metropolitan University, Glyndwr Universitet og Aalborg Universitet, hvor han i øjeblikket er post doc i musik og lyd. Han er medlem af British Computer Society (MBCS) og Den Internationale Computer Music Association (ICMA). Jon arbejder i øjeblikket på monografien Inner Sound: Altered States of Consciousness in Electronic Music and Audio-Visual Media, som udgives i 2018 på Oxford University Press.

Eksterne medlemmer

Brian Bemman er ph.d.-stipendiat indenfor computervidenskab ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet. Han har en BA-grad i musik fra Florida State University (2009) og en MM grad i musikteori fra University of South Carolina (2012). Hans forskningsinteresser omfatter analyse af tolv-tone-teknikker hos Milton Babbitt og perceptuelle undersøgelse af Paul Hindemiths teori om akkordkategorier. Han arbejder i øjeblikket på præcis kodning af komplekse rytmer i Milton Babbitts musik som en del af et europæisk samarbejdsprojekt i maskinmodellering af musik og kreativitet med titlen “Learning to Create” (Lrn2Cre8).

David Meredith er lektor ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi. Han er uddannet fra Oxford Universitet (D.Phil 2007) og Cambridge Universitet (bachelor 1989 og Cand.mag. 1993). Han har udgivet en række publikationer både alene og i samarbejde med andre inden for musikanalyse, musikinformationssøgning, algoritmisk komposition og matematisk musikteori. Hans bidrag til disse områder omfatter udviklingen af de første praktiske geometriske algoritmer til at opdage gentagelsesmønstre i ustemt polyfonisk musik, den mest præcise tonehøjdealgoritmes betydning til dato og et nyt samlet teoretisk perspektiv på de benyttede skalaer til vestlig tonalmusik. Hans nuværende forskning fokuserer på kompressionsbaserede tilgange til musikanalyse, dannelse og læring. Fra 2007 til 2009 var han chef for Music Information Retrieval på Taptu Ltd, hvor han udviklede audio-thumbnailing, algoritmer samt crawlere og indexene for store multimedie virksomheder. Han er tilknyttet Journal of New Music Research redaktionen og har vurderet manuskripter inden for sit område for mange internationale konferencer og tidsskrifter, herunder ISMIR, Computer Music Journal, Journal of Acoustical Society of America, Journal of New Music Research, Musicae Scientiae, IJCAI, Fundamenta Informaticae, NIME og MCM. David er i øjeblikket vejleder for en ph.d. studerende, der er koncentreret omkring computermusikanalyse, og han underviser på både bachelor- og kandidatniveau på Medialogiuddannelsen, som han også er koordinator for.

Ole Izard Høyer er ph.d. i musik, diskurs og kultur fra Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet, hvor han i dag også er ansat som adjunkt. Han har bl.a. forsket og publiceret indenfor musikvidenskab og diskursstudier omkring genrekonstruktioner og genreforståelse inden for dansk jazz. Derudover arbejder han med live-streaming af koncertoplevelser med brug af den nyeste 360 graders kamerateknologi, og hvordan dette kan være med til at muliggøre en større interaktion mellem et fjernpublikum og musikerne på scenen.

MaSK