AAU logo

forskningsaktiviteter

Forskningsaktiviteter i MaSK

Sonification og sonosemantics

Hvordan kan fx lyd bruges til lydsætte computerspilsbegivenheder og artefakter eller data, der er indeholdt i virtuelle forskningsmiljøer? Er der fundamentale potentialer for affekt og mening i lyd, som kan bruges til at syntetisere eller forarbejde lyd i real-tid? Bliver computerspilleren ad denne vej mere følelsesmæssigt engageret og fordybet i spillets verden? Kan lyd bruges i stedet for visuelle midler til at repræsentere data, og hvis ja, vil det forsyne os med forskellig indsigt i disse data.
Kontakt: Mark Grimshaw

Lyd og biofeedback i spil

Relateret til ovenstående, men en top-down tilgang, der bruger spillerens psykofysiologi til at syntetisere og behandle lyd i spillet under gameplay. Meget af dette er rettet mod at måle følelser; især frygt – ved at anvende de psykofysiologiske data fra et hovedsæt (påmonteret under eksperiment). Hovedsættet er med til at skabe lyde, der er mere skræmmende, når måleapparatet registrerer, at spilleren ikke er bange nok.
Kontakt: Tom Garner

Virkelighed og virtualitet i musik

Tildannelse af musikalske rum i bl.a. musikindspilninger og koncertsale. I indspilninger og lydproduktioner er konstruktionen af imaginære og fysisk umulige rum i dag normen, men også koncertsalen designes og bygges med henblik på at skabe rum med særlige akustiske egenskaber og kendetegn. Mange af disse er opstået i lydproduktionsprocessen og har ingen hjemmel i virkelighedens akustik. Hvordan påvirker dette den måde vi lytter til musik og vores forventninger til hvad vi hører - og kan høre?
Kontakt: Martin Knakkergaard

Musik produktion og musikopfattelse

Særligt fokus på konceptualisering af indspillede lyde og forholdet mellem sprog og auditiv perception. Hvordan kan lydteknikere konceptualisere lyde i studiet? Hvordan relaterere disse lyde sig til målbare elementer af ‘faktisk’ lyd? 
Kontakt: Mads Walther-Hansen

Frembringelse af musik

Især i computerspil. Hvordan kan man udtænke systemer, der tillader musik at blive komponeres dynam og / eller arrangeres under gameplay, således at musikken styrer spillerens følelsesmæssige tilstand, men samtidig også kan bruges til at repræsentere abstrakte artefakter i spillet.
Kontakt: Kristian Ross

Lyd og lyddesign i transmitterede sportsbegivenheder

Forskningen vil dække hvordan lyden under - og i løbet af – sportsbegivenheder er indfanget, produceret og anvendt, samt i hvilket omfang de forskellige konfigurationer af lyddesign kan påvirke seerens perception.
Kontakt: Ulrich E. Brandt

 

MaSK