AAU logo
Selektion – om udvælgelse af medietekster til analyse

Selektion – om udvælgelse af medietekster til analyse

Selektion handler om, hvordan man kan begrunde og diskutere udvælgelsen af de medietekster, som skal danne grundlag for analyse. Bogen er redigeret af Nicolai Jørgensgaard Graakjær og Iben Bredahl Jessen.

Lagt online: 27.08.2015

Selektion – om udvælgelse af medietekster til analyse
Nicolai Jørgensgaard Graakjær & Iben Bredahl Jessen (red)

Hvordan kan man begrunde og diskutere udvælgelsen af de medietekster, som skal danne grundlag for analyse? Det er dét spørgsmål, som denne antologi undersøger og giver svar på.
 
Antologien er inspireret af, at der i skrivende stund ikke findes en samlet uddybende og konkret eksemplificerende behandling af metodemæssige udfordringer i forbindelse med udvælgelsen af medietekster. Emnets relevant afspejler sig i øvrigt i det forhold, at der uafladeligt produceres nye typer af medietekster, alt imens relationerne mellem nye og gamle medier forandres. I takt med denne produktion kompliceres den forskningsmæssige proces i forhold til at skulle finde, udvælge og begrunde sine medietekster.
 
Antologiens første to kapitler indeholder en præcisering af medietekstperspektivet samt en anskueliggørelse af nytteværdien og nødvendigheden af, at det nævnte spørgsmål reflekteres og besvares. Antologiens følgende kapitler præsenterer eksempler på konkrete besvarelser af spørgsmålet med henvisning til en bred vifte af medier og medietekster. Kapitlerne illustrerer samlet set, at nok kan vi opstille et overordnet spørgsmål angående tekstudvælgelse, men udmøntningen af besvarelsen er væsentligt præget af det specifikke forskningsspørgsmål og de konkrete medier og medietekster, som er under behandling.
 
Antologien henvender sig til forskere og studerende på de universitære humanistiske og samfundsvidenskabelige fag- og studiemiljøer, hvor medietekstanalyse er på dagsordenen.

Bogen er den fjerde i serien MÆRKK – Æstetik og Kommunikation.

 

Om redaktørerne:

Nicolai Jørgensgaard Graakjær

Iben Bredahl Jessen

 

Bogens forfattere:

Mark Blach-Ørsten

Rasmus Burkal

Jørgen Riber Christensen

Nicolai Jørgensgaard Graakjær

Jannie Møller Hartley

Iben Bredahl Jessen

Kate Kartveit

Stinne Gunder Strøm Krogager

Anker Brink Lund

Karen Klitgaard Povlsen

Thomas Mosebo Simonsen

Ida Willig

 

Læs mere på forlagets hjemmeside