AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Online videoer - på sociale medieplatforme

Online videoer - på sociale medieplatforme

Online videoer eller p2p-videoer på sociale medieplatforme handler om, hvordan videoer distribueres og deles på internettet. Bogen er redigeret af Ole Ertløv Hansen og Lennard Højbjerg.

Lagt online: 06.01.2014

Online videoer - på sociale medieplatforme
Ole Ertløv Hansen og Lennard Højbjerg (red)

Med de sociale medieplatformes venne-netværk skabes opmærksomhed omkring audiovisuelle formater som: Viraler, Haul Vlogs, Remix og Mash Ups.

Det er en kommunikation i nye formater, der overskrider den traditionelle broad­casting og skaber brugernes muligheder for at kommunikere med levende billeder uden de store medieagenturer eller statens indblanding. Den nye og frie kommunikation synes helt uden kontrol, men undgår man den markedsind­flydelse, som i mange år har været den kontrollerende faktor? Og skabes der nye former for kommunikation, eller er de blot afledte af traditionelle og kendte kommunikationsformer med levende billeder?
Online videoer – på sociale medieplatforme sætter gennem en række artikler fokus på brugen og betydningen såvel som den æstetiske udformning af den audio­visuelle kommunikation til og fra brugere på internettet.

Bogen er den anden i bogserien MÆRKK – Æstetik og Kommunikation.

Læs mere på forlagets hjemmeside

Forfattere:

Jørgen Riber Christensen, Steen Christiansen, Ole Ertløv Hansen, Lennard Højbjerg, Iben Bredahl Jessen og Thomas Mosebo Simonsen