AAU logo

Bogserie "MÆRKK – Æstetik og Kommunikation”

MÆRKKs bogserie

"MÆRKK – Æstetik og Kommunikation” er en bogserie etableret i 2012 på forlaget Systime. Bogseriens hovedredaktør er Nicolai J. Graakjær, og bogserien er optaget på autoritetslisten over serier.

Baggrunden for bogserien er, at behovet for humanistisk undervisningsmateriale og forskningsbidrag inden for området æstetik, kommunikation, medier og marked er vokset betydeligt de seneste år. Æstetik, kommunikation, medier og marked repræsenterer et dynamisk og foranderligt forskningsområde, og det er blandt andet derfor nødvendigt at holde forskningslitteraturen ajour med disse forandringer. Bogseriens publikationer er forfattet af MÆRKK-medlemmer suppleret med en række eksterne kolleger, der arbejder inden for MÆRKKs område.

Det er formålet med bogserien, at de enkelte publikationer skal præsentere og diskutere den nyeste forskning inden for området, og publikationerne skal hver især levere et bidrag til forskningsmæssig udvikling inden for området. I bogserien er foreløbigt udkommet: