AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Oplevelsens glossar

Oplevelsens glosssar

af Mikael Vetner og Christian Jantzen

Ordet oplevelse er ikke et klart defineret begreb. Det udtrykker i ordets oprindelige betydning overvejende positive stemninger, som liver individet op. Oplevelser er i den forstand tegn på autentiske sider ved tilværelsen. På den anden side kan oplevelser også anskues som overfladiske sansninger eller pirringer, hvis tilfældige karakter til tider kan stille sig hindrende i vejen for egentlig erkendelse og erfaringsdannelse. Hvor romantikeren favoriserer oplevelser, afviser rationalisten oplevelser som et gyldigt erkendegrundlag.

Med den nylige interesse for koblingen mellem oplevelser, økonomi og politik samt i forlængelse af det neurovidenskabelige paradigmeskifte, som har gjort emotioner og følelser til væsentlige indsatsområder for forskningen, er det nærliggende at forsøge at lave en egentlig videnskabelig begrebsdannelse over de termer, som knytter sig til det at få, frembringe og forbruge oplevelser. I dette glossar har vi søgt at definere de termer, som trænger sig på i forbindelse med oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign.

I centrum for en sådan begrebsdannelse er selvfølgelig termerne oplevelse, oplevelsesøkonomi, oplevelsessamfund og oplevelsesdesign. En sammenhængende forståelse af disse termer kan opnås ved at se på oplevelsens struktur.

Den videnskabelige interesse for oplevelser sætter nye dagsordner for branding og æstetik. Desuden stiller den skarpt på psykiske aspekter, som hidtil har været overset i den psykologiske teori: emotion, nydelse, og kreativitet.

Den designmæssige praksis gør det endvidere relevant af beskrive oplevelsesteknologi, oplevelsesstedet og oplevelser og forbrug.

Det er hensigten at glossaret løbende udbygges med nye søgeord, flere henvisninger og reviderede opslag.

opdateret 13.3. 2006