Institut for Kommunikation og Psykologi

Aalborg Universitet i København

Nyt efteruddannelsesforløb i organisationskommunikation

Forløbet gør dig klogere på, hvordan du kommunikerer effektivt med brugere, forbrugere, borgere, medarbejdere og kollegaer. Organisationskommunikation henvender sig blandt andet til HR-medarbejdere, organisationskonsulenter, ledere eller kommende ledere.

Lagt online: 16.03.2020

På dette efteruddannelsesforløb i organisationskommunikation arbejder vi med at forbedre kommunikationen i og fra organisationer, herunder også markedskommunikation, og kommunikation på distancen. Forløbet henvender sig til dig, som interesserer dig for eller beskæftiger dig med kommunikation, ledelse, HRM eller markedstrends. 

Uddannelsen er bygget op med følgende tre omdrejningspunkter:

  • Ledelseskommunikation, som sætter fokus på lederen, ledelsesopgaven og på de mangfoldige og komplekse samspil, som ledelse indbefatter.
  • Organisationsudvikling, som sætter fokus på at forme organisationen og udvikle dens ressourer i rette strategisk retning ud fra et human resource-perspektiv.
  • Markedskommunikation, som sætter fokus på at integrere virksomhedens indre og ydre kommunikation for at kunne navigere i konstant omskiftelighed.

Uddannelsen kombinerer teoretisk, forskningsbaseret viden om organisationskommunikation med en praktisk forståelse, som gør det muligt at omsætte teorien og bruge den direkte.

Gennem brug af simulationer, øvelser og portfolioskrivning kobles uddannelsens teoretiske viden med din egen praksis, som også danner omdrejningspunkt for dit arbejde på uddannelsen.

Forløbet består af tre moduler, som kan tages uafhængigt af hinanden:

  • Facilitering af organisatoriske læreprocesser                                       
  • Nye tendenser i markedskommunikation, branding og forbrugerkultur
  • Distanceledelse - virtuel kommunikation, samarbejde og ledelse

Organisationskommunikation udbydes fra efteråret 2020 på Aalborg Universitet i København.

Læs mere om efteruddannelsesforløbet i organisationskommunikation