AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Inviter virksomheder ind i it-undervisningen

Inviter virksomheder ind i it-undervisningen

Det er lettere at engagere skolelever i it-undervisning, hvis den bygger på autentiske problemstillinger, viser en ny rapport, som forskere fra Aalborg Universitet og Metropol netop har gennemført. Her peger de også på, at det er nødvendigt, at lærerne får nye kompetencer, hvis de skal medvirke til at sikre elevernes teknologiforståelse i fremtiden.

Lagt online: 04.10.2018

Samfundet bliver i disse år i stigende grad digitaliseret. Den tendens vil uden tvivl fortsætte, og fremtidens samfund vil derfor både kræve en grundlæggende forståelse af teknologi og avancerede it-kompetencer. På den baggrund iværksatte it-branchen i 2017 et Coding Class-projekt på udvalgte skoler, bl.a. i Københavns Kommune, hvor omdrejningspunktet var computationel tænkning. Dette projekt har lektor Stine Ejsing-Duun fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet og docent Mikala Hansbøl fra Metropol evalueret i en ny rapport. 

- I vores undersøgelse fremhæver eleverne, at Coding Class-projektet har gjort dem bevidste om den betydning, it-løsninger har for virksomheder, ligesom det har styrket deres kreative arbejde med it og har ændret deres interesse for og engagement i it. Derudover peger de på, at den afgørende forskel i dette projekt i forhold til andre skoleaktiviteter med it er det tætte samarbejde med virksomheder. I den forbindelse har noget af det afgørende været arbejdet med autentiske problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne og deres problemstillinger i forhold til it inddrages i skolernes arbejde med teknologi, hvis vi skal sikre, at it ikke udelukkende bruges som et redskab til at forbedre elevernes læring, men at eleverne får en reel teknologiforståelse, siger Stine Ejsing-Duun.

Brug for kompetenceudvikling af lærere

I den aktuelle evalueringsrapport har forskerne undersøgt de områder, eleverne har arbejdet med som fx spilprogrammering. På den baggrund peger de på, at der i folkeskolen i dag findes nogle generelle udfordringer, som skal løses, hvis elevernes it-kompetencer og teknologiforståelse skal forbedres.

- Hos lærerne er der et meget lidt udviklet sprog for, hvad computationel tænkning og programmering er. Det er derfor nødvendigt med kompetenceudvikling af lærerne, hvis lærerne skal kunne kvalificere aktiviteterne inden for dette område og integrere dem i skolehverdagen. Vi oplevede også, at computationel tænkning udfordrer de traditionelle skolehierarkier, fordi lærere og elever har forskellige kompetencer at byde ind med. I nogle tilfælde blev lærerne faktisk de lærende, og det var ikke nemt for alle elever og lærere at gå ind i disse friere rammer. Samtidig oplevede vi, at de ressourcesvage elever havde sværere ved at koble sig på aktiviteterne med it, hvilket er en udfordring, lærerne skal være opmærksomme på, understreger Stine Ejsing-Duun.

 

Fakta:

- Computationel tænkning handler om at gøre eleverne til kompetente tænkere i it
- Første del af  Coding Class-projekt blev igangsat i Vejle og Københavns Kommune i 2017
- Hele projektet er netop afsluttet
- Stine Ejsing-Duun er også medlem af forskningsnetværket for pædagogisk it under Styrelsen for It og Læring
- Læs evalueringsrapporten

 

For yderligere information:

Stine Ejsing-Duun på tlf.: 5190 2124 eller på sed@hum.aau.dk