AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Open Access publikation: ApEx i-MagiNation

Open Access publikation: ApEx i-MagiNation

I hvidbogen beskrives projektet ApEx i-MagiNation. Formålet med projektet var at igangsætte, udvikle og dokumentere erfaringer og resultater fra en række konkrete projektforløb med udgangspunkt i forskellige tilgange til oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

Lagt online: 19.09.2014

Open Access publikation: Hvidbog om ApEx i-MagiNation: Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur-, detailhandels- og turismeområdet version 2.0

Udgivet af InDiMedia (Forskningscenter for Interaktive Digitale Medier), Invio (Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi) og
ApEx (Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi) 2014

Redigeret af:

Claus Møller Østergaard
Søren Graakjær Smed
Jens F. Jensen
Thomas D. Winkel

I hvidbogen beskrives projektet ApEx i-MagiNation. Formålet med projektet var at
igangsætte, udvikle og dokumentere erfaringer og resultater fra en række konkrete projektforløb med udgangspunkt i forskellige tilgange til oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

Projektet gennemførte i alt ca. 20 demoforløb, hvoraf de 16 er dokumenteret i denne hvidbog. Casene fordeler sig på tre brede kategorier, der på forhånd var udvalgt som indsatsområder for projektet, henholdsvis kulturområdet, detailhandelsområdet samt turismeområdet.
I de enkelte artikler fremhæves det problembaserede udgangspunkt for casen, forsøgene på at udvikle casen via oplevelser samt de central erfaringer med oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for rammerne af hver enkelt case.

Projektet blev gennemført af ApEx – Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi – i samarbejde med en lang række virksomheder, offentlige institutioner og øvrige videnspartnere i Region
Nordjylland i perioden 2011-2013.

Download hvidbog om ApEx i-MagiNation