AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Touchskærm udviklet specielt til ældre øger livskvaliteten

Touchskærm udviklet specielt til ældre øger livskvaliteten

De færreste af beboerne på Fremtidens Plejehjem havde nok forestillet sig, at de skulle komme til at bruge en tablet i deres hverdag. Men trivselsskærmen er designet specielt til ældre mennesker ud fra deres ønsker, og de har taget den til sig.

Lagt online: 29.01.2015

Skærmen har f.eks. fjernbetjening til lys, en kalender med tilmeldingsmodul til husets aktiviteter, netadgang og en kontaktfunktion, som bygger på Skype, men der er også mulighed for at tilpasse skærmen til den enkelte beboers behov ved at tilføje andre moduler.

Trivselsskærmen er udviklet i et samarbejde med brugerne, dvs. beboerne på plejehjemmet, personale og pårørende, som deltog i workshops med udviklere, kunstnere, ingeniører og it-eksperter. Metodisk har forskerne inddraget moderne innovationsmetoder for at understøtte utraditionel, kreativ og innovativ tænkning.

Det overordnede spørgsmål i udviklingen af trivselsskærmen gik på, hvordan en it-baseret kommunikationsløsning kunne hjælpe alle parter i den praktiske hverdag på plejehjemmet. Både ansatte, pårørende og beboere har haft mulighed for at komme med selv helt urealistiske ønsker. Mulige løsninger er derefter blevet afsøgt gennem workshops for it-virksomheder, der senere har kunnet byde ind på den konkrete opgave.

Trivselsskærmet bruges med succes på Fremtidens Plejehjem i Aalborg, og forventes udbredt andre steder i Danmark. Projektet er udviklet under Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi, hvor Aalborg Universitet er partner og netværksleder.

For nærmere information kontakt

Claus Østergaard
Mobil: 2073 6599
Mail: clauso@hum.aau.dk