Institut for Kommunikation og Psykologi

Professor Jens F. Jensen har modtaget ridderkorset af Dannebrogordenen

Professor Jens F. Jensen har modtaget ridderkorset af Dannebrogordenen

Hendes Majestæt Dronning Margrethe har udnævnt Jens F. Jensen til Ridder af Dannebrogordenen den 15. september 2017.

Lagt online: 21.11.2017

I begrundelsen for at indstille Jens F. Jensen, der er professor i interaktive multimedier, hedder det blandt andet, at han har været en af foregangsmændene i universitetets indsats inden for oplevelseserhvervene, herunder især i relation til museums- og kulturarvsområdet.

Oplevelsesøkonomi har især været omdrejningspunktet for Jens F. Jensens forskning i de seneste år og har været en væsentlig drivkraft i udviklingen af Institut for Kommunikations digitale miljøer, herunder både inden for uddannelsesudvikling, opbygning af forskningskapacitet og mentorering af en række yngre forskere.

Ud over sit store arbejde inden for oplevelsesøkonomi bestrider Jens en række poster og administrative hverv, herunder videngruppeleder for Center for Interaktive Digitale Medier, netværksleder for Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi under Styrelsen for Forskning og Innovation, medlem af bestyrelsen for Dansk Center for Museumsforskning samt formand for bestyrelsen for Aalborg Universitetsforlag.

Jens F. Jensen underviser på bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier, Cand.IT i Oplevelsesdesign, Cand.IT i Interaktive digitale medier samt på Masteruddannelsen i IT.

Jens F. Jensen

Om Jens F. Jensen