AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.-afhandling ved Tor Geir Kvinen: Samskaping i opplevelsesparker

Ph.d.-afhandling ved Tor Geir Kvinen: Samskaping i opplevelsesparker

Afhandlingens tema er co-creation af oplevelser i forlystelsesparker. Co-creation henviser til, at gæsterne skal være aktive i skabelsen af oplevelsen. Afhandlingen, viser, at co-creation i forlystelsesparker fungerer bedst med en kombination af aktivitet indenfor de to områder for oplevelse: uddannelse og ekskapisme.

Lagt online: 18.08.2015

Ph.d.-afhandling ved Tor Geir Kvinen: Samskaping i opplevelsesparker - hvordan kan menneskelige ressurser benyttes i samskaping av opplevelser?

Avhandlingens tema er samskaping (co-creation) av opplevelser i opplevelsesparker. Med samskaping eller engelske co-creation menes at gjestene må være medskapende i opplevelser. Problemstillingen er avgrenset til å fokusere på hva, hvem og hvordan samskape opplevelser. Aktørene som inngår i samskaping betegnes som menneskelige ressurser eller på engelsk human resources. Avhandlingens overordnede problemstilling er hvordan kan menneskelige ressurser benyttes i samskaping av opplevelser.

Forskning og teori på samskaping har vært fokusert på co-creation i et strategisk perspektiv med utgangspunkt i kunder som medprodusenter. Det har vært mindre forskning på menneskelige ressurser og samskaping av opplevelser i et helhetlig organisasjonsperspektiv. Med et organisatorisk perspektiv menes samskapte opplevelser fra eiere, ledere og ansatte til samskaping med kunder.

Avhandlingen er basert på casestudier i Kristiansand Dyrepark, Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium, Skallerup Seaside Resort og LEGO. Innsamling av data er foretatt gjennom fokusgrupper, intervjuer, observasjoner og deltakende observasjoner. Hovedcase har vært Kristiansand Dyrepark.

De forskningsmessige bidrag viser at samskaping i opplevelsesparker er best egnet med en kombinasjon av de aktive opplevelsesområdene utdannelse og eskapisme. Ved eskapisme er kunden aktivt involvert som deltaker i opplevelsen. En kombinasjon av opplevelsesbasert utdannelse og eskapisme blir gjestene medskapere av historier og opplevelser sammen med ”frontpersonalet” i opplevelsesparkene. Kristiansand Dyrepark har vært gjennom en ”co-evolusjon” hvor ansatte tidligere hadde arbeidsoppgaver med passiv og lite kundekontakt ”bak scenen”, til å opptre på scenen som ”fronpersonalet” hvor gjestene trekkes aktivt inn i samskaping av opplevelser.

Samskaping av opplevelser må forankres i opplevelsesparkens strategi og verdier. Tillit og dialog er de viktigste faktorene for samskaping av opplevelser. Menneskelige ressurser i samskaping av opplevelser i opplevelsesparker foretas gjennom en tillitsbasert aktørkjede fra eierskap gjennom lederskap, medarbeiderskap til gjesteinvolvering betegnet som brukerskap.

 

Download afhandlingen