AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.-afhandling: Claus Møller Østergaard: Mobile Brugeroplevelser. Forståelse, design og implementering af mobile brugeroplevelser i temaparker

Ph.d.-afhandling: Claus Møller Østergaard: Mobile Brugeroplevelser. Forståelse, design og implementering af mobile brugeroplevelser i temaparker

Denne Ph.D.-afhandling omhandler et studie af mobile brugeroplevelser i temaparker, der resulterer i dels en teoretisk forståelse af, hvilke aspekter der konstituerer mobile brugeroplevelser i temaparker og dels en design-metodologi, der kan benyttes til design af mobile brugeroplevelser i temaparker såvel som til analyse af eksisterende mobile brugeroplevelser.

Lagt online: 31.03.2014

Denne Ph.D.-afhandling omhandler et studie af mobile brugeroplevelser i temaparker, der resulterer i et teoretisk rammeværk og en design-metodologi.

Det teoretiske rammeværk udgør en teoretisk forståelse af, hvilke aspekter der konstituerer mobile brugeroplevelser i temaparker. Aspekterne er den miljømæssige, sociale og digitale kontekst, hvor sidstnævnte kontekst består af det mobile indhold, de mobile funktionaliteter og den mobile brugergrænseflade. Samtlige aspekter indgår i et dynamisk forhold, da de alle påvirker hinanden. Fx kan ændringer i den miljømæssige kontekst påvirke den sociale kontekst og de resterende aspekter. Det er derfor essentielt, at aspekterne understøtter og integreres med hinanden. Jo tættere en integration, jo stærkere er de mobile brugeroplevelser.

Design-metodologien tager udgangspunkt i det teoretiske rammeværk og er efterfølgende blevet videreudviklet gennem afholdte workshops bl.a. på Aalborg Universitet, University of Tokyo og på Folkeuniversitet i København. Design-metodologien kan benyttes til design af mobile brugeroplevelser i temaparker, såvel som til analyse af eksisterende mobile brugeroplevelser. Metodologien består af faserne understand, idea generate, integrate og design. Deltagernes arbejde i de forskellige faser medfører bagudrettede refleksioner over deltagernes indledende idéer til mobilkonceptet. Dvs., de beslutninger, deltagerne træffer omkring deres mobilkoncept, fx under arbejdet med at integrere mobilkonceptet i den sociale kontekst, har således både bagudrettede og fremadrettede konsekvenser for videreudviklingen af mobilkonceptet.

Download afhandlingen "Mobile Brugeroplevelser. Forståelse, design og implementering af mobile brugeroplevelser i temaparker"