Institut for Kommunikation og Psykologi

Peter Vistisen er årets underviser på kommunikation og digitale medier 2020

Peter Vistisen er årets underviser på kommunikation og digitale medier 2020

Peter Vistisen er et forbilledligt eksempel på en forelæser, der tager Aalborg Universitetets kerneprincipper til sig og formidler viden til de studerende på en ny, engagerende og inspirerende måde.

Lagt online: 22.01.2021

Kommunikation og digitale medier er et studie, hvor kommunikationen er i højsædet, ikke blot mundtligt mellem studerende og undervisere, men også digitalt ved inddragelse af relevante teknologier, som kan gøre vores kommunikationen bedre i en bredere forstand. Dette er noget, som Peter Vistisen, lektor ved Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign, evner at inddrage i sin ageren som både underviser og vejleder. 

Peter Vistisen er en utroligt vellidt underviser blandt de studerende på både kommunikation og digitale medier og på kandidaten interaktive digitale medier. Hans engagement og faglige kompetence smitter af på alle studerende, som han er i kontakt med. Han formår at formidle det givne stof på en inspirerende, inddragende og engagerende måde, og man går fra Peters forelæsninger med et fornyet syn og forståelse for det givne.

Han er en drivkraft for især kandidatspecialiseringen i interaktive digitale medier. Dette er han ved blandt andet at have et ungdommeligt, åbent og reflekterende syn på sit fagområde. Han er altid åben overfor input fra studerende, når det kommer til afviklingen, forbedring og udviklingen af hans undervisning og vejledning, hvilket altid er med kvalitet og relevans i højsædet. 

Peters inddragelse af egen erfaring i undervisningen giver de studerende et indblik i, hvordan den præsenterede viden kan bruges i virkeligheden; et centralt emne i Aalborg Universitets model for Problembaseret Læring. Dette gøres blandt andet også ved opfordringen til at indgå i eksternt samarbejde og case-orienterede problemstillinger, hvilket også belyser hans evner for at bringe relevans, samtid og refleksion ind i undervisningen. 

Peter Vistisen er en rollemodel for studerende såvel som for det videnskabeligt personale. For de studerende ved hans førnævnte evner til at gøre den forelæste viden relevant, interessant, inspirerende og engagerende og ved samtidig at inkorporere de studerendes perspektiver i udformningen af deres egen uddannelse. Og for det videnskabelige personale ved at tage teknologien til sig, omstille sig og være på forkant med denne teknologiske “revolution”, som Covid-19 situationen har båret med sig tilbage i foråret 2020, og som nu er mere relevant end nogensinde før. 

Slutteligt er det værd at nævne at Peter altid går all in, i alt hvad han gør. Et eksempel herpå er, at han ved dette års specialiseringstilvalgsdag, havde sat både mixerpult, mikrofon og podcast-station til hans oplæg i Zoom. Hvis dette ikke vidner om, at Peter ønsker at gøre noget ekstra for de studerende, så ved jeg ikke hvad der skulle til.

Alt i alt, er Peter Vistisen et forbilledligt eksempel på en forelæser, der tager Aalborg Universitetets kerneprincipper til sig og formidler viden til de studerende på en ny, engagerende og inspirerende måde.