Institut for Kommunikation og Psykologi

Kronik af Tem Frank Andersen om debatkultur

AAU-medieforsker nåede ud til årets studenter med sin kronik om debatkultur

Det er ikke hver dag, at en forskers formidling når direkte ud til landets unge mennesker på gymnasiet. Men en stor del af årgangen, der blev studenter i 2021, har forholdt sig til en kronik af Tem Frank Andersen. Den indgik nemlig i opgavesamlingen til årets studentereksamen i skriftlig dansk. Her har du chancen for at læse kronikken.

Lagt online: 01.09.2021

I foråret 2020 bragte Nordjyske en kronik af Tem Frank Andersen med overskriften Kan vi stadig blive klogere? Kronikken handler om debatkultur og inddrager Habermas’ begreb om kommunikativ handlen. I indlægget skriver Tem Frank Andersen:

"Debatpladsen i vores medier, både pressemedierne og de sociale medier, er blevet meningsarenaer, hvor det handler om at vinde over den anden. Og hvor det at vinde betyder mere end det at lære."

Og senere:

"Kunne vi begynde at debattere om, hvordan vi kan tage ved lære, så debat ikke kun kommer til at handle om kløfter, men også om, hvordan der kan bygges bro over kløfter."

Et år efter indgik et uddrag af kronikken i opgavehæftet til studentereksamen i skriftlig dansk. En tredjedel af de gymnasieelever, der blev præsenteret for teksten, valgte at tage udgangspunkt i den, da de skrev deres studentereksamensstil i sommers. Er du nysgerrig efter at læse den tekst, der fik de unge til tasterne, kan du læse kronikken her:

Tem Frank Andersen: Kan vi stadig blive klogere?

Se en række andre artikler og indlæg, som Tem Frank Andersen har bidraget med gennem årene