Institut for Kommunikation og Psykologi

InDiMedias vision, mission og strategiske foci

Vision, mission og strategiske foci

Forskning

Vision:

InDiMedia er anerkendt for løsningsorienteret, innovativ forskning af høj kvalitet inden for interaktive digitale medier og oplevelsesdesign ofte skabt i samarbejde med den omgivende verden

Mission:

InDiMedia står for innovativ forskning af høj kvalitet inden for interaktive digitale medier og oplevelsesdesign, der bidrager til at løse vigtige samfundsmæssige udfordringer – regionalt, nationalt og internationalt

Strategiske foci:

 • fokus på integration af forskningen med undervisning og eksterne projekter
 • fokus på at forbedre praksis, være dynamo, skabe vækst
 • fokus på at afdække såvel som skabe den digitale mediepraksis og -forståelse, samt at forstå såvel som designe oplevelser
 • fokus på at styrke det forskningsmæssige samarbejde i InDiMedia-forskergruppen samt øget forskningsmæssig kvalitet såvel som kvantitet

Undervisning

Vision:

InDiMedia er anerkendt for undervisning af høj kvalitet, der er problemorienteret, relaterer sig til det omgivende samfunds udfordringer og ofte realiseres i konkrete samarbejder med omverdenen

Mission:

InDiMedia leverer undervisning af høj kvalitet på alle niveauer fra bachelor- over kandidat- til ph.d.-niveau med fokus på bruger-/studenter-centrering samt humanistisk samfundsrelevans og løsningsorientering.

Strategiske foci:

 • fokus på integration af undervisningen med forskning og eksterne projekter
 • fokus på konsolidering og kvalitetssikring af specielt Cand.IT i Interaktive Digitale Medier og Cand.IT i Oplevelsesdesign samt de konstruerende, designorienterede og IT- og medievidenskabelige moduler på bacheloruddannelserne
 • fokus på øget kvalitet i undervisningen bl.a. gennem understøttelse af eksperimenter med og innovation i undervisningsformer
 • fokus på forskningsbaseret undervisning af høj teoretisk og metodisk kvalitet

Eksterne samarbejder/formidling

Vision:

InDiMedia er anerkendt for at indgå i løsningsorienterede samarbejder med omverdenen og skabe innovation, vækst og værdi for de eksterne partnere, der samarbejdes med regionalt, nationalt og internationalt

Mission:

InDiMedia indgår i forpligtende vidensamarbejder, der skaber potentiel værdi for samarbejdspartnere, det omgivne samfundet, forskning og undervisning.

Strategiske foci:

 • fokus på integration af eksterne projekter med forskning, undervisning og formidling
 • fokus på hjemsøgning af eksterne projekter med vækstpotentiale, som styrker forskergruppens faglige profil og strategiske mål
 • fokus på løsningsorienterede projekter i samarbejde med det omgivende samfund, der skaber værdi for samfundet såvel som for forskergruppen og –institutionen (fx iværksætteri)

Socialt/miljømæssigt/organisatorisk

Vision:

InDiMedia er anerkendt som en forskergruppe med et attraktivt, socialt frugtbart og bæredygtigt miljø med en høj grad af medarbejderindflydelse og -demokrati

Mission:

InDiMedia arbejder aktivt for at understøtte samarbejdsrelationer inden for forskergruppen såvel som med eksterne samarbejdspartnere for at realisere gruppens såvel som den enkelte forskers udviklingspotentialer.

Strategiske foci:

 • fokus på at udvikle en god, solidarisk, gensidigt støttende kultur inden for vidensgruppen uden uhensigtsmæssige magtstrukturer og dominansforhold
 • fokus på aktivt at forbedre det eksisterende arbejdsmiljø i vidensgruppen såvel som i institutionen som helhed.
 • fokus på en øget demokratisering af og transparens i alle interne processer i vidensgruppen
Se også: