AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

SI - Sundhedsinformatik

Sundhedsinformatik

Sundhedsinformatik

Masteruddannelse i Sundhedsinformatik giver deltagerne viden om planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationssystemeri sundhedssektoren.

Sundhedsinformatik er en to-årig masteruddannelse, som udbydes af Aalborg Universitet.

I undervisningen fokuseres der bl.a. på emner som anvendelse af sundheds-it, standardisering, kvalitetsledelse, teknologiske og organisatoriske forandringer samt kommunikation - alt sammen relateret til det sundhedsinformatiske område.

Uddannelsen er møntet på sundhedsfagligt personale med mindst 2 års erhvervserfaring som fx sygeplejerske, jordemoder, ergoterapeut, bioanalytiker, læge, tandlæge, civilingeniør eller cand. scient.

Læs  mere