Institut for Kommunikation og Psykologi

Master i User Experience Design

User Experience Design

User Experience Design

Master i User Experience Design henvender sig til ansatte indenfor it-, kommunikations-, design- og reklamebranchen m.v. såvel som oplevelses- og underholdningsindustrien.

Hensigten med uddannelsen er at skærpe deltagernes evne til at designe, realisere, implementere, teste og evaluere digitale teknologier til at understøtte oplevelser, så produkterne får et nyt og/eller forøget oplevelsespotentiale.

Igennem uddannelsen opnår deltagerne teoretisk viden, metodisk indsigt og praktiske færdigheder til at arbejde professionelt og systematisk med design og evaluering af oplevelsesorienterede it-produkter og -systemer, herunder især med brugersiden og brugeroplevelsen af it-produkter og -systemer.

Undervisningen gennemføres som en kombination af it-støttet fjernundervisning og holdundervisning og projektvejledning på seminarer.

Masteruddannelsen er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der via universitetssamarbejdet It-vest koordinerer uddannelsen.

Læs mere her