AAU logo

Master i Informationsforvaltning og Records Management

Informationsforvaltning og Records Management

Informationsforvaltning og Records Management

Målet med en Master i Informationsforvaltning og Records Management er at give deltagerne kompetencer og viden til at påtage sig fagligt lederskab som records manager eller ansvarlig for håndteringen af administrative eller historiske arkiver.

Igennem MIR får de studerende kompetencer til at anlægge et strategisk blik på records og information management og håndtering af arkiver, så det biddrager til at opfylde ledelsens målsætninger.

Undervisningen veksler mellem dialogbaserede seminarer og problemorienteret projektarbejde med vejledning i samarbejde med andre eller alene.