AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.-afhandling ved Rikke Gaardboe: Kritiske succesfaktorer for business intelligence

Ph.d.-afhandling ved Rikke Gaardboe: Kritiske succesfaktorer for business intelligence

Omdrejningspunktet for denne ph.d.-afhandling er at identificere de kritiske succesfaktorer for business intelligence-succes i et systembrugerperspektiv. Desuden er den organisatoriske ’impact’ af business intelligence også blevet undersøgt. Det teoretiske fundament har været DeLone og McLeans ’IS success model’ samt Petter, DeLone og McLeans framework for uafhængige variable til business intelligence-succes.

Lagt online: 07.06.2018

Rikke Gaardboe: Kritiske succesfaktorer for business intelligence - i kontekst af den offentlige sektor:

Hent dansk resumé (pdf)

Hent Rikke Gaardboes ph.d.-afhandling (pdf)