Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.

Ph.d.

Ph.d.

I eLL findes et levende og internationalt ph.d.-miljø, der er tæt integreret i vidensgruppen. Ph.d.-studerende i eLL har forskellige baggrunde – nogle gennemfører den traditionelle 3-årige ph.d.-uddannelse, andre er udenlandske ph.d.-studerende, som er tilknyttet gennem Erasmus Mundus og atter andre gennemfører et ph.d.-studium med udspring i andre organisationer. Alle ph.d.-studerende er indskrevet under Doctoral School of the Humanities og er tilknyttet ph.d.-programmet Human Centred Communication and Informatics.

PhD Club

De ph.d.-studerende i eLL har dannet en PhD Club, hvor de studerende kan dele deres erfaringer omkring det at skrive en ph.d.-afhandling.

Medlemmerne af klubben mødes en gang om måneden for at præsentere, diskutere og reflektere over hinandens projekter, forskellige teorier og metoder ligesom de studerende kan  erfaringsudveksle om livet som ph.d.-studerende i almindelighed.

Ph.d.-studerende i klubben kommer fra forskellige faglige, sociale og kulturelle verdener. Formålet med klubben er at bygge bro mellem disse kulturer og at lære af - og hjælpe hinanden igennem en krævede periode fagligt såvel som menneskeligt. Der er både møder af faglig og af social karakter.

Kontakt

leder af PhD Club