AAU logo

Sorgens kultur

Sorgens kulturelle dimensioner

Arbejdspakke 2: Sorgens kulturelle dimensioner

Erfaringer med tab og død er fundamentale eksistentielle vilkår i menneskelivet, som overskrider historiske, geografiske og kulturelle grænser. Samtidig er den betydning, der tillægges tabserfaringer forskellige i forskellige kulturelle sammenhænge, hvilket også gælder for ritualer og praksisser relateret til død og sorg. Projekterne i arbejdspakke 2 vil på forskellig vis undersøge den nuværende kulturelle kontekst for sorg og lidelse i Danmark og følge ændringerne af denne i takt med indførslen af den forventede sorgdiagnose.

Sorgens kultur