AAU logo

Sorgens kultur

Sorgens naturdimensioner

Sorgens naturdimensioner

De tre delprojekter i arbejdspakke 3 hænger sammen og er også tænkt til at skulle fungere integrerende i forhold til delprojekterne i de øvrige arbejdspakker.

Delprojekter
Sorgens kultur