AAU logo

Center for Qualitative Studies

Professor Lene Tanggaard skal rådgive undervisningsministeren om fagligheden i gymnasiet

Professor Lene Tanggaard skal rådgive undervisningsministeren om fagligheden i gymnasiet

Lene Tanggaard fra Institut for Kommunikation og Psykologi er udpeget til Rådet for Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser. Som rådsmedlem skal Lene Tanggaard medvirke til at rådgive undervisningsminister Merete Riisager og komme med konkrete anvisninger og anbefalinger til, hvordan fagligheden i gymnasiet kan styrkes og følges fremadrettet.

Lagt online: 06.12.2018

Rådet for Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser skal se på flere aspekter af fagligheden i gymnasiet, nemlig:

  1. hvad det er intentionen at eleverne skal lære
  2. hvordan de faglige krav reelt omsættes til undervisning
  3. elevernes faktiske faglige niveau.

Rådet skal inddrage viden fra relevante undersøgelser, forskningsprojekter og internationale erfaringer for at analysere, kommentere og give konkrete anvisninger og anbefalinger til emner med relation til fagligheden i gymnasiet.

Rådet er nedsat i oktober 2018, og dets 10 medlemmer er personligt udpeget af undervisningsministeren. Lene Tanggaard er det ene af to medlemmer med forskningsmæssig baggrund. Om sit biddrag til rådsarbejdet, siger Lene Tanggaard:

- Jeg ser frem til rådsarbejdet og til at bidrage til drøftelser af faglighed i gymnasierne.

Lene Tanggaards AAU-profil