AAU logo

Center for Qualitative Studies

Kvalitative iagttagelser af Casper Feilberg og John Ivan Maul (red.)

Kvalitative iagttagelser af Casper Feilberg og John Ivan Maul (red.)

Bogen præsenterer en kvalitativ tilgang til iagttagelse, undersøgelse og udredning som grundlag for dialog og intervention med elever, klienter, patienter og medborgere inden for sociale-, psykologiske-, specialpædagogiske- og psykiatriske fagområder.

Lagt online: 28.08.2019

Ny bog af Casper Feilberg og John Ivan Maul med bidrag af Mette Thuesen: Kvalitative iagttagelser – at forstå, undersøge og udrede mennesker på et eksistentiel-fænomenologisk grundlag (Feilberg & Maul, red., 2019), i Skriftserie om eksistentiel fænomenologi, Aalborg Universitetsforlag.

Med udgangspunkt i eksistentiel-fænomenologisk filosofi og metodologi gør forfatterne rede for en forstående undersøgelsestilgang. Bogens tema konkretiseres med cases om mennesker med udviklingshæmning, ordblindhed og psykomotoriske vanskeligheder samt håndtering af farlighed og vold i psykiatrien.

Der gøres rede for dannelsen af eksemplariske træk ved den kvalitative iagttagers habitus, herunder ikke mindst en sans for feltet samt en eksemplarisk forståelsesbaggrund. Endelig diskuteres de aktuelle vilkår for den kvalitative iagttager i det moderne konkurrencesamfund. Afslutningsvist sammenfattes det filosofiske grundlag for kvalitative iagttagelser i kapitlet: Iagttagelsens fænomenologi.

Læs mere på forlagets hjemmeside

Casper Feilberg og Mette Thuesen er tilknyttet Center for Kvalitative studier.