AAU logo

Center for Qualitative Studies

Alfred Bordado Sköld ved uddelingen af The Sigmund Koch Award

Alfred Bordado Sköld har vundet pris for paper om lykke

Alfred Bordado Sköld har modtaget The Sigmund Koch Award. I sin præsentation argumenterer Alfred Bordado Sköld for, at lykke dels er flygtig, dvs. vi oplever den i korte glimt, og dels relationel, fordi den opstår i mødet med andre mennesker.

Lagt online: 11.09.2019

Foto: Alfred Bordado Sköld ved uddelingen af The Sigmund Koch Award

Alfred Bordado Sköld vandt prisen for bedste studenterpræsentation på konferencen International Society for Theoretical Psychology, der blev afholdt i København i august. Her vandt han med paperet ”Where is Tykhe? Bringing the ‘hap’ back into Happiness”. Sigmund Koch-prisen uddeles ved konferencen hvert andet år for at anerkende og opmuntre studerende indenfor teoretisk psykologi og uddeles for bedste præsentation.

Om paperet ”Where is Tykhe? Bringing the ‘hap’ back into Happiness”

Spørgsmålet om, hvad lykke er, og hvad der udgør et lykkeligt liv, har været et gennemgående tema i vestlig filosofi og tænkning i snart 3000 år. Vi stræber stadig efter lykken og de fleste mennesker vil kunne genkalde øjeblikke eller perioder af deres liv, som de betragter som lykkelige. Det er vanskeligt at være imod lykken.

Nogle kritikere hævder dog, at den har fået en alt for stor betydning i samtiden, hvor lykken har fået status som både mål og middel for det gode liv. Det er blevet sagt at vi lever i en ”lykkekultur” eller ”lykkeindustri”, som ikke giver plads til livets øvrige sider. Desuden går kritikken ofte på at lykke i for høj grad er blevet både kommercialiseret og indsnævret til individuel nydelse, hvor de sociale og etiske aspekter bliver overset.

I præsentationen forsøger Alfred Bordado Sköld at  revitalisere lykke-begrebet som et etisk og eksistentielt vedkommende fænomen. Han argumenterer for det første for, at lykken er øjeblikkelig. Vi kan ikke vælge at blive lykkelige, men oplever lykken i korte glimt, som er ovre, inden vi når at forstå, hvad der foregår eller kan sætte ord på det. For det andet så argumenterer han for at denne pludselige og momentane lykke kommer udefra i mødet med verden eller det andet menneske. På denne måde er lykken relationel. Den er et svar på vores grundlæggende åbenhed og resonante forhold til verden og den anden.

I dette perspektiv er det vanskeligt at forestille sig et lykkeligt liv. På den anden side er et godt liv, der giver plads til det uventede og ukontrollerbare, en forudsætning for at lykkelige øjeblikke kan få lov til at opstå.

 

Alfred Bordado Sköld  er tilknyttet vidensgruppen Qualitative Studies på Institut for Kommunikation og Psykologi.