AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Kreativitet og innovation skal tænkes ind i undervisningen på læreruddannelsen

Kreativitet og innovation skal tænkes ind i undervisningen på læreruddannelsen

Vi skal gentænke faglighedsbegrebet, så kreativitet og innovation ikke opfattes som et særligt kulørt eller spektakulært indslag i undervisningen. Disse fagelementer bør opfattes på linje med andre former for anerkendt viden, siger ny artikel, der henvender sig til undervisere, som har brug for at finde inspiration til at arbejde med kreativitet og innovation i undervisningen.

Lagt online: 28.01.2015

I artiklen ” Entreprenørskab og innovation i læreruddannelsen – eksempler fra undervisningspraksis” redegør forfatterne for det politiske ønske og krav om, at alle fra børnehave til ph.d.-niveau skal arbejde med innovation, men de påpeger også, at det i et samfundsperspektiv er nødvendigt med et forandringsorienteret ”mindset” og ikke mindst, at studerende ser muligheder for at bidrage med egne kompetencer og ressourcer i en verden i forandring. Et foranderligt samfund fordrer mennesker, der er nyskabende - og som kan indvirke klogt i den verden, som de er en del af.

Artiklens forfattere påpeger, at der er tale om en tilgang og et håndværk, der primært kan læres gennem kreativitet, entreprenørskab og innovation, snarere end ved at blive undervist i genstandsfeltet. I artiklen er der eksempler, som på forskellig måde iscenesætter kreative læringsmiljøer og rammesætter udvikling af kreative kompetencer. Disse eksempler understreger, at der ikke er en bestemt metode-palet til udvikling af kreativitet i uddannelsesfeltet, ligesom artiklens eksempler viser, at der både kan være tale om mere stille såvel som mere spektakulære innovationer.

Læs artiklen: Entreprenørskab og innovation i læreruddannelsen – eksempler fra undervisningspraksisForfattere: Lene Tanggaard, Rikke Johannesen & Kirsten Skov, arbejdsgruppen om innovation og entreprenørskab