AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet - et forskningsreview

Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet - et forskningsreview

Litteratursøgning, der indkredser den eksisterende forskning angående dannelsen af kreativitet med særlig vægt på sammenhængen mellem leg, fantasi og kreativitet, pædagogisk praksis i barndommens institutioner samt mulige sammenhænge mellem kreativitet, pædagogik i barndom og kreativitet og innovation hos voksne.

Lagt online: 08.08.2012

Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet - et forskningsreview
af Lene Tanggaard, Rasmus Birk & Steffen Ernø

  • Hvordan grundlægges og dannes kreativitet i barndommen?
  • Hvordan er forholdet mellem kreativitet, leg og fantasi?
  • Hvilken rolle spiller daginstitutioner/pædagoger for udvikling af børns fantasi og legeevne?
  • Hvilken betydning har det materielle (herunder de fysiske rammer) og det sociale for børns kreativitetsudvikling i institutionelle sammenhænge?
  • Kan der trækkes linjer fra børns skabende fantasileg til voksnes kreativitets- og innovationsevne?

Disse og andre spørgsmål besvares gennem en omfattende litteratursøgning, der indkredser den eksisterende forskning angående netop disse spørgsmål og med særlig vægt på væsentlige pointer i relation til sammenhængen mellem leg, fantasi og kreativitet, pædagogisk praksis i barndommens institutioner samt mulige sammenhænge mellem kreativitet, pædagogik i barndom og kreativitet og innovation hos voksne.

Download