AAU logo

Center for Qualitative Studies

Forskning i Center for Qualitative Studies

Center for Qualitative Studies' forskning

Center for Qualitative Studies forsker i en lang række af de praksisser, hvor forskellige former for psykologiske og sociale fænomener og behandlingsformer optræder og har betydning for mennesker i det senmoderne samfund. Vi er både optaget af at forstå menneskers hverdagsliv og af at udvikle og reflektere over de interventionsformer (konsultation, organisationsudviklingstiltag, terapi og psykologiske undersøgelser), der kan få betydning for menneskers liv. Et fællestræk ved vores tilgang til forskning og undervisning er, at vi søger at opnå en indsigt i og forståelse for de handlemåder og forståelsesformer mennesker i det senmoderne samfund gør brug af. Det er ydermere karakteristisk for Center for Qualitative Studies, at deltagerne anvender en overvejende kvalitativ tilgang i forskningen, heraf navnet Qualitative Studies. Dog anvender deltagerne også kvantitative metoder i et vist omfang.

Nyeste publikationer

Se også tilknyttede centre og forskningsprojekter:

Centre for Cultural Psychology

Centre for Cultural Psychology

Cultural Psychology is a new field started in the 1990s that focuses on higher psychological processes that function within dynamic social contexts. Centre for Cultural Psychology is the first research centre in the World specifically designated to the investigations into the field.

Centre for Cultural Psychology

International Centre for the Cultural Psychology of Creativity

International Centre for the Cultural Psychology of Creativity (ICCPC)

The main aim of the ICCPC is to provide a forum for creativity researchers and cultural psychologists and foster a) the development of theory; b) methodological innovation and c) research projects within the framework of the cultural psychology of creativity.

International Centre for the Cultural Psychology of Creativity

Sorgens kultur

I dette forskningscenter undersøges sorgerfaringer specifikt, men også de kulturelle rammer og forestillinger om lykke og lidelse, som sorg udspiller sig indenfor i vores tid. Et fokus på sorgen vil blive brugt som en nøgle til at åbne op for en bredere analyse af de menneskelige vilkår i vores kultur, og samtidig vil sorgforskningen i sig selv vinde ved en besindelse på sorgens indlejring i kulturelle rammer.

Læs mere på sorg.aau.dk