AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Personer i samtale (coaching psykologi)

Konference: Tackling challenges in coaching and coaching psychology

Hvordan vi tackler udfordringer i coaching og coaching psykologi vil dagen igennem blive udforsket og fremstillet af førende forskere og praktikere med et mangesidet og komplekst perspektiv på konferencens overordnede tema.

Tidspunkt

13.09.2019 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

Med erfaringer fra blandt andet ”executive coacing” og med udgangspunkt i at konstante forandringer er hverdagskost for individer, team og organisationer vil forelæsningen have fokus på hvordan værdier og mening kan navigere psykologen arbejde i denne VUCA (Volatile Uncertain Complex and Ambigious) WORLD. 

Psykologen kan tage afsæt i fortællinger, sproget, moral og løbende diskurser, hvilket danner rammen for en forelæsning der baseres på Charles Taylors ide: “We get the sense of who we are through the sense of where we stand in relation to the good”.

Endelig fremstilles hvordan vi kan anvende videnskabelige resultater når vi ønsker at implementere adfærdsændringer: Kløften eller springet fra intention til handling er et af de store udfordrende spørgsmål både for praksis og videnskab og hvilke veje fremtræder i coaching?

I de senere år har vi i både de danske og britiske befolkninger set en betydelig forværring af den mentale sundhed. Coachées (klienter) der oplever psykiske problemer er sandsynlige og forelæsningen tematiser hvordan problemer som stress, angst og depression optræder og håndteres i en coaching psykologisk kontekst.

Se mere her

Pris

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

Arrangør

Coaching Psychology Unit

Adresse

Auditoriet 1.104, Kroghstræde 3, Aalborg Universitet, Aalborg