AAU logo

vis

STUDIER I KOMMUNIKATION

STUDIER I KOMMUNIKATION

Studier i kommunikation samler en række perspektiver på kommunikationsstudier organiseret under overskrifterne offentlighed, æstetik, situation og organisering. Bogen er redigeret af Bolette Blaagaard, Camilla Dindler og Mette Marie Roslyng

Lagt online: 19.06.2018

Studier i kommunikation samler en række perspektiver på kommunikationsstudier under én titel. Kommunikationsfeltet er mangfoldigt og teoretisk divergerende, og Studier i kommunikation argumenterer for, at feltet kan forstås som et rhizom, et rodnet, som konstant videreudvikles i et netværk af betydninger, der ikke har rod i et centrum.

Studier i kommunikation følger fire udvalgte linjer i rhizomet: offentlighed, æstetik, situation og organisering. Hver linje er repræsenteret af kapitler, som viser kommunikationsforskning langs en af disse linjer og giver derigennem muligheder for at stille nye spørgsmål på tværs af feltet og forskningen i kommunikation.

Studier i Kommunikation forholder sig til kommunikation som en humanistisk videnskab, som samtidig har referencer til samfundsvidenskabelige teorier og undersøgelsesspørgsmål. Bogen er et resultat af et kollegialt samarbejde på Aalborg Universitet København. Bogen henvender sig til studerende på kandidatniveau og derover samt til forskere inden for medie- og kommunikationsstudier.

Bogen udkom i 2017.

Find mere information om bogen på forlagets hjemmeside.

Om redaktørerne

Bolette Blaagaard

Camilla Dindler

Mette Marie Roslyng

Redaktørerne er tilknyttet vidensgruppen Communication Dynamics på Institut for Kommunikation og Psykologi.