AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Samarbejde

Samarbejde

CDO-vidensgruppen og CDO-netværket

CDO-vidensgruppen består pt. af ni yngre og ældre forskere: ph.d.-studerende, adjunkter, lektorer og professorer.

CDO-netværket består af CDO-vidensgruppen og ca. 20 eksternt placerede konsulenter.

Vi er fælles om:

  • at arbejde med på interpersonel organisationskommunikation og organisationsudvikling
  • at forsøge at integrere teori og praksis
  • at arbejde professionelt med vores egen kommunikation som kommunikationstrænere, konsulenter, undervisere eller forskere.

For at blive medlem skal du:

  • kontakte lederen af CDO, Helle Alrø
  • begrunde dit ønske om at være medlem af CDO og give udtryk for, hvad du ønsker selv at få ud af det og ligeledes bidrage med
  • i et eller andet omfang undervise på kommunikationsuddannelsen på AAU eller forpligte dig på at undervise eller samarbejde med studerende fremover
  • svare på mails
  • deltage i to interne seminarer årligt i CDO
  • ved starten af dit medlemsskab præsentere dig selv og din faglige profil til CDO-hjemmesiden.

Særligt for ph.d.´er

Nye ph.d. stipendiater indenfor IPOK bliver automatisk tilbudt medlemskab af CDO.

Gå til: